Ons wil voorstel dat die alternatiewe webblad geboekmerk word om sodoende die blad gemaklik te bereik sou daar 'n probleem ontstaan
met die oorspronklike blad.


            Alternatiewe Webblad
            
           
http://www.profesievanjudith.co.za

         
           
            judithdebeer@webmail.co.za        
              
                .  


Judith de Beer is ’n eindtyd boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek. 


Openbaring 1761
Wêreld onrus.

Woensdag 26 September 2012 16:30

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In die middel van Siberië staan twee Russe en die een sê aan
sy maat: kyk, ons moedertjie het ons vir die ekonomie versaak
en dit is tyd om almal globaal te begin haat- so kom ons voeg
die woord by die daad en hou met ‘n bondgenoot kajuitraad
want met Ortodoks en Kommunis het ons beide meer geen
raad, maar by die Oosterling, daar gaan ons definitief baat.

Ja in die middel van Rusland staan daar twee Russe en terwyl
hulle ernstig met mekaar praat- roep daar ‘n stem en sê ook in
Leningrad raak dit nou laat en selfs die afstammeling van die
eens dapper Kossak raak nou bleek in die gelaat, want ook in
Asië staan menigtes binnekort verhonger en naak en almal wag
op Rusland om te weet waar sy haar vir die groot oorlog gaan
skaar. want niemand word vir die komende wêreldoorlog
vrygespreek of gespaar.

So staan daar twee partye in die Withuis van Amerika wat globaal
kalmerend uitroep- kan almal asseblief net so ‘n bietjie bedaar en
so antwoord die Arabiese lande nou onbeskof astrant: kyk jy moet
swyg- want jou dollar gaan jou dalk binnekort versaak en in jou
ekonomie verskyn daar reeds ‘n onherstelbare kraak en jy is
niks meer anders as net ‘n ou sieklike mankoliekige draak en jou
bondgenoot Europa, die stel ons ook binnekort aan die kaak, want
geheel die wêreld raak nou moeg van jou valse vredevors en
Babilon se dubbelsinnige spraak.

In die middel van London staan twee superryk vrymesselaar-
bankiers en die een sê vir die ander- speel jy in die huis van
kommentaar nou jou uiters belangrike kaart, want iemand
moet Israel in sy nood versaak- so saai daarom ook in al die
Brickslande genoeg verwarringsaad, want kyk daar vaar ‘n valse
vredes-illusieskuitjie na Kammaland en die onrus in Suid-Afrika
gaan nie bedaar terwyl daar in onlus net meer massas gaan staak
en dit neem op geheel die wêreld-ekonomie nou sy wraak, want
almal wil nou desperaat, in onder andere, goud en platina baat.

In die middel van Duitsland staan twee Duitsers en die een sê aan
die ander: met die tweede wêreldoorlog had ons op die einde glad
geen raad- maar kyk, dit raak weer sulke tyd en die nasies raak vir
mekaar boosaardig kwaad en in Turkye kom daar binnekort ‘n
noodberaad en of ons wil of nie- geheel die Weste bly onlosmakend
ons ou maat en vanuit Suidwes-Namibië gaan ons baie lande seermaak.

Maar twee Sjinese staan- een in Zimbabwe en die ander in die middel
van Suid-Afrika en hulle fluister- kom ons steek so ‘n bietjie met die
Weste draak, ja, kom ons speel so ’n bietjie skaak, want niemand het
so goed deurdag soos ons oor die laaste dekade in die Suide van
Afrika gewaak en daarom sal ons kleingeld met ons mededingers
maak, want met al die Afrika-grondstowwe weet ons die heel beste
raad en so slaan ‘n Verenigde Nasie troep en Sjinese soldaat wild
na mekaar en die inwoners van daardie land raak van al die bloed
so siek en naar.

So staan daar in die middel van die aarde twee persone teenoor
mekaar en die een is Gog en die ander Magog en die oorlogs gerugte
gaan nie weer bedaar en so kom geheel die wêreld op die einde in
twee groepe vir ‘n allesvernietigende oorlog bymekaar.


Openbaring 1762
Suiwer Boer- my edel broer.

Donderdag 27 September 13:55
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
O’ vervloekte grond, ja, vervloekte land- waar die as en mynhope
saamsmelt in onwelriekende stank met gras en weivelde oral
pikswart verbrand met onooglike plakkerskampe wat grens aan
elke dorp en stad se alkant en dit alles net aan die liberalis se
besluitnemings te dank- met net nog ‘n kleine handvol edelbloed
aan mekaar verwant. So kyk, ek gee jou my hart en ek gee jou my
helpende hand want jy bly ‘n suiwer Boer my edel broer en
daarvoor God ewig My dank.

O’ vervloekte grond- vervloekte land, in jou eie banvloek lê jy nou
gestrand, ja, vanaf die Komati tot by die Kaapse strand daar het
hel en Hades in jou neer kom land- om dit wat eens suiwer was
aan satan te verpand- draai daarom O’ liberalis vir alle ewigheid
aan jou onderdrukker jou wang- want jou tyd het gekom en slim
het sy baas gevang- maar God Sy dank vir ‘n handvol edelbloed
nog aan mekaar verwant en daarom gee ek aan jou O’ suiwer Boer,
ja, jy my ewigheidsbroer nou my hart en my helpende hand.

O’ Vervloekte grond, ja, vervloekte land- kyk jou einde kom en jy
staan op die ewige afgrond se rand en vanuit jou sentrum styg
daar ‘n doodstank- met jou infrastrukture binnekort kruppel en
mank en so roep daar die doodsengel- vertel my O’ veragtelike
land waarom proe al jou produkte en goeie wyne skielik so suur
en frank- terwyl jy O’ Suid- Afrika so magteloos aan jou eie
galgtou hang en so het jy jouself in jou eie wip gevang. Maar God
Sy dank vir ‘n handvol edelbloed nog aan mekaar verwant- gee
daarom O’ suiwer Boer aan jou ewigheidsbroer jou hart en jou
liefde asook jou aangebode helpende hand- terwyl jy jou Elohim
en jou volk min met jou hele siel en verstand.


Openbaring 1763
Babilon O’ Babilon.

Woensdag 3 Oktober 2012 08:30

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
O’ Babilon, ja, Babilon- hoe is dit dat jy nou tot in jou fondasies
begin skud en vibreer terwyl ‘n wêreld georiënteerde media eers
dit en dan weer dat beweer- met ‘n Illuminati-mag wat by alles wat
heilig is sweer dat slegs die verligtes oor ‘n laaste uitkoms vir die
wêreld kan kommunikeer en dit terwyl hulle hul teenstanders op
elke wyse afbreek en kritiseer om daardeur alleen al die rykdomme
en grondstowwe van die aarde te beheer en so ly almal onder jou
O’ Babilon se terreur.

O’ Babilon, ja, Babilon- waarom is dit nou dat jou hoer so droewig
treur terwyl sy in rou haar skarlakenrooi rok begin stukkend skeur
want kyk ook haar eindtyd-dier waarop sy ry is kruppel en beseer
terwyl sy haar kelk met heilige bloed op haar eie hoof in oordeel
begin omkeer en terwyl sy in magtelose woede van haar eie
biskoppe begin elimineer speel sy haar laaste troefkaart en dink
die merk van die dier- trippel ses- gaan triomfeer.

O’ Babilon, ja, Babilon, kyk hoe begin die aarde nou onder jou
skud en vibreer, want te lank en te veel wou jy elke uitvindsel
onder jou naam misbruik en patenteer om daardeur alles te kan
beheer- maar kyk, jou tyd is nou besig om uit te passeer en jou
handelskepe lê binnekort in alle opsigte verwoes en verrinneweer
en ook jou handels treine staak om te rangeer en so gaan nie een
van jou handels-are meer kan opereer- want op elke land, nasie en
volk wou jy net altyd teer.

O’ Babilon, ja, Babilon, as ‘n eens viriele reus-staan jy nou daar
so hulpeloos naak en gekastreer, terwyl jou eie goed-deurdagte
planne teen jou draai om jou self te terroriseer en vanuit jou eie
midde raak jou pionne traag om jou as wêreldheerser te nomineer
met die Westerse lande wat in klaagliedere begin murmureer terwyl
geheel die wêreld jou in elke opsig begin kritiseer.

O’ Babilon, ja, Babilon kyk, jou oënskynlike magtige fondasie is
besig om te skud- verkrummel en te vibreer want kyk, die magtige
Jood lê dood- maar lank lewe die suiwer weggesteekte Hebreër-
want sy Meester word nie verniet genoem die Ewig Lewende
Nasireër en so word jou Babiloniese godslasterlike dier nou saam
met jou valse profeet vir die ewige afgrond aangekeer en dit raak
te laat vir jou Vrymesselaars, ja, jou konings- jou grotes asook
regerings om daarteen te protesteer.

O’ Babilon, ja, Babilon, jou groot handel-hoerstad is besig om
uitmekaar uit te skeur en jou koopmanne staan daar eenkant en
hulle is rasend-gefrustreer- terwyl hulle so hartroerend oor jou
treur want die skrif is aan die muur en jou val staan wyd in die
boeke van die hemele gepubliseer en uit jou as, herrys jy ewig
nimmermeer want in jou hebsug wou jy mos as ‘n valse Sion oor
die wêreld triomfeer en Elohim se ware edel loot- dit het jy onder
jou onrein voete beseer, ja, ‘n heilige volk het jy vertrap en onteer-
maar kyk, hulle Verlosser het Hom tot Hulp weer na hulle gekeer
en daarom sal hulle saam met Hom as konings en priesters-
vir ewig oor Sy oneindige ryk regeer.


Openbaring 1764
In vryval.

Woensdag 3 Oktober 2012 14:30
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Twee gerubs staan in teenoorgestelde windrigtings terwyl hulle
mekaar vriendskaplik toewuif en in ‘n vryval verskyn daar vanuit
'n hemel dimensie ‘n kraai en ‘n duif en ‘n hamer val en dit
vermorsel die koringkorrel sowel as die druif en die wêreld roep
boosaardig: dit is nou tyd om vir oulaas te bras en te fuif.

Terwyl die wêreld vir oulaas voor ‘n sterwende Mammon buig
met die breë weg vir die wêreldling so misleidend en ruig-  so
begin daar nou globaal die massas te muit en almal hoop hulle
oorlewing lê verskuil in hulle patetiese buit en in die heel mooiste
land, so v
êr daar Suid- klink daar ‘n geweeklaag so hard en so luid-
terwyl die dood stilswyend swyg voor die kapmes en die klipklap
van die kluit.

Die Ark van Genade se deur het toegeskuif en ‘n reddings-gleuf
word vir ondenkbare tye toegesluit en vanuit die hemel verskyn
daar in vryval die pikswart kraai asook die spierwit duif en in ‘n
vreeslike oordeel word die wêreldling se lewe nou met die dood
bestuif en goed en kwaad word vir ewig van mekaar weg geskuif.

Terwyl ‘n enorme planeet in verduistering tussen die son en die
aarde inskuif- staan twaalf apostels en vier-en-twintig wyse
oudstes om oor Elohim se groot werke te juig- terwyl miljarde
engel sfere voor Sy troon neerbuig en so begin die martelare
om nou openlik te getuig- terwyl die verduistering die laaste
sonstrale van die aarde af opsuig.

Terwyl al die aartsengele nou in afwagting nader skuif- begin ‘n
hemelse aandwind saggies te ruis met koel Paradys stroompies
wat kabbelend so vrolik daar bruis. En so verskyn daar in ‘n
onbeskryflike gesig- ‘n Man geklee in Suiwer Wit en oral oor
verstil in afwagting die heilige hemelgedruis en Sion roep in
verrukking: hier in my weergeboorte is ek in my hemelse huwelik
uiteindelik tuis.


Openbaring 1765
Aardklop.

Woensdag 3 Oktober 2012 16:12
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer

Aardklop- aardklop die keiser is kaal maar die land se slimmes staan
so beperk bymekaar ingeprop daar op aardklop en Afrikaans stuur af
op 'n afgryslike ramp, ja, 'n flop. Waar die selfaangestelde intellektueel
hulle self dood verveel en hul daardeur probeer troos met `n stywe dop.

Daar by aardklop lê nuttelose talent verstrengel in sy eie gemors en elke
Afrikaanse aanbieder staan op sy eie mishoop en slaan homself op sy
bors en aan 'n tekort aan talent probeer baie aandag  trek deur te skok
en hulle sê: Jesus Christus is 'n baster vrou in diepe rou want wit mans
het haar in verkragting omgedop  en terwyl die liberalis so wild na die
meer konserwatiewe skop, roep 'n baie getroue kerklidmaat hardop uit
op aardklop en hy/sy roep satan opgewonde toe: kyk, ek is jou stoute
lollipop en vanaand moet almal net vir my pasop.

Maar op aardklop duur die goedkoop konserte voort en in 'n  moderne
dans, dans daar iemand soos 'n hoender met 'n afkop en in mimiek
verbeel iemand anders hom hy is 'n badprop en elke Jan Rap en sy
Vrymesselaar-maat ry op hulle kragtige ysterbok na aardklop en die
motorfietsryers maak hulle eie tipe amok- want almal in Afrikaanse
geledere is koel en wil net skok- want eenmaal 'n jaar is dit mos die
uiters belaglike aardklop en die keiser bly kaal en elkeen verduidelik
op sy eie manier sy verhaal en afgeleefde ooms en tantes beskou
hulself as koel en flambojant en nie vaal want dit is mos aardklop en
die meer liberale deel van die volk is 'n yslike flop- want godslasterlik
maak hulle mos geestelike amok.

Maar luister gerus vanjaar, ja, almal daar by aardklop- die horlosie tik-tok
en die skrif is aan die muur en van Marikana tot by Potchefstroom regoor
die land verstil daar binnekort menig hartklop- want God het genoeg van
hierdie volk opgekrop.  Maar dit is weer Aardklop en die keiser is kaal maar
die land se sogenaamde slimmes hou hom noukeurig dop terwyl hulle hom
op sy skouer, oor sy mooi klere, klop.


Openbaring 1766
Die son bly brand.

Vrydag 5 Oktober 2012 09:30

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Die son brand gaar en die kos raak klaar en wie word van die
groot hongersnood gespaar en teenoor ‘n enkel gewer staan
daar ‘n menigte van bedelaars terwyl regerings maan; dit is tyd
om te rantsoeneer en op alle kos te bespaar.

Die son brand gaar en die groen raak klaar en Elia gaan in sy
missie nie bedaar en so beweeg die droogtes van hier na daar
en die mensdom staan so diep beswaard,

Die son brand gaar en die wingerd staan verdor en klaar en kyk
hoe droog hang daar die somerblaar en oral oor is die brood
ook klaar terwyl menig swanger vrou weet dat hulle verniet gaan
baar.

Die son brand alles dood en gaar en die mensdom raak van
honger heeltemal deurmekaar en in soveel dorp en stad staan
gestrand- die gereelde pendelaar want die ekonomie staan op sy
knieë nou moeg en klaar.

Die son brand alles ongenadig gaar en die hongersnood dreig
vanaf die pole tot en met die ewenaar en mens, vee en wilde
diere is almal ewe maer met drinkwater nou orals baie duur en
skaars.

Maar die son bly brand en die graan raak wêreldwyd skaars en
klaar terwyl honger kinders so leweloos voor hul uitstaar en so
raak die tyd ook nou op en klaar en Elia gaan in sy God-gestuurde
missie nie bedaar.


Openbaring 1767
'n Onsigbare kiem.

Sondag 7 Oktober 2012 07:00

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Daar is iets so klein en ongesien om mens en dier met die dood
te kom bedien en so kom daar ‘n kiem, ‘n dodelike kiem, en die
mensdom kry wat hulle verdien, want na satan en sy ryk het hulle
mos opgesien en in elke gruwel- daar het hulle hom gedien.

So, kyk nou op daar na die grote diereriem en weet, daar kom
iets so klein en ongesien, ja, iets so klein- net deur ‘n baie sterk
mikroskoop te sien en so kom daar 'n dodelike kiem en ‘n
mensdom kry wat hulle verdien.


Openbaring 1768
'n Misgewas kind.

Sondag 7 Oktober 2012 07:45

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Dit is ‘n donker duisternag en geheel die wêreld strompel rond-
heeltemal blind terwyl ‘n vallende wêreldster sy pad na die planeet
toe vind en daar kom ‘n aankondiging; iemand verwag ‘n koninklike
kind. Maar ‘n engel roep: O’ laat dit in sy eie vrugwater verdrink, want
kyk, die fetus se D.N.A is verrot en dit stink. So, laat elke oor nou hoor
dat elke koningshuis in die einde van hierdie tydvak gaan ontbind.

So word daar in die duisternag vir die wêreld ‘n bloedbeker ingeskink-
met die pous wat in heildronk eerste daarvan drink en satan vra sy
offer en dit is ‘n koninklike kind- terwyl ‘n koningin van Europa ‘n
rouband om haar linker bo-arm vasbind.

So vlieg daar 'n engel van Noord na Suid- van Wes na Oos en
hy is vinniger as die vinnigste wind en hy gooi sy skaal en ‘n
deel van die see en ‘n deel van die land begin te stink terwyl
geheel ‘n wêreldstad verdrink.


Openbaring 1769
'n Pikswart gerf

Sondag 7 Oktober 2012 10:36

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
‘n Aartsengel begin om ‘n merk op ’n stokkie uit te kerf
en ‘n aasvoël sweef oor die land en in sy klou is daar ‘n
pikswart gerf en kyk, soveel kos in Suid-Afrika en elders
op die wêreld raak af en bederf terwyl elke kwaadwillige
klipgooier in Suid-Afrika sonder enige oënskynlike rede
gaan sterf, want in die ruimte kom daar ‘n enorme klip as
‘n onstabiele wandelaar aangeswerf en die hoop van
gruwel-nasies word vir ewig bederf en so staan daar ‘n
oordeelskaal wat die lugruim oor Afrika en elders pikswart
begin verf en die laaste bose gees ontsnap vanuit die verderf
terwyl hulle kruis en dwars oor geheel die wêreld swerf sodat
elke bose wêreldling sy regmatige plek in die hel kan erf.


Openbaring 1770
Ek dank U Vader...

Sondag 7 Oktober 2012 18:30

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Ek dank U Vader vir elke mooie dag
en vir elke kind wat vrolik-bly daar lag.

Ek dank U vir al die mooie blommeprag
en vir elke siel wat lydsaam op U wag.

Ek dank U vir my bed so warm- sag,
vir my voedsel waaruit ek put- my krag.

Ek dank U Vader vir elke skone nag
met sterre aan ‘n hemelwand in al hul prag.

Ek dank U Vader vir U Vaderliefde sag
wat so geduldig luister na my vele klag.

Ek dank U Vader dat U my as sondaar ag,
vir my het U ‘n sware kruis gedra as vrag.

Ek dank U Vader dat my siel so na U smag
wyl ek afwagtend op my weergeboorte wag.

Ek dank U Vader vir U grote Krag en Almag
waar nederig skuil- my siel in groot ontsag.

Daarom dank ek U, my Vader, vir elke dag
waar ek hoopvol op U wederkoms mag wag.


Openbaring 1771
Op hierdie dag…

Dinsdag 9 Oktober 2012
17:00
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Op die dag wanneer die Jode die land in hulle duisende begin
verlaat- op die dag staan menig liberalis bleek in hulle gelaat.

Op die dag wanneer die kerke hul gemeentes begin versaak-
op die dag is dit vir elke kerklidmaat heeltemal te laat. 

Op die dag wanneer ook die polisie en die weermag besluit
om te staak- op die dag wreek elkeen sy eie vendetta en wraak. 

Op die dag wanneer die VN rapporteer Suid-Afrika is nou ons
verantwoordelikheid en taak- op daardie dag staan die moondhede
teenoor mekaar in ongekende haat.

Op die dag wanneer die kapmesse kap van vroeg tot laat-
op daardie dag weet almal in verskrikking nie meer enige raad.

Op die dag wanneer die rykes nie meer deur Mammon kan baat-
op daardie dag is dit ook verby met die huidige staat.

Op die dag wanneer doodskrete opklink vanuit elke hoek en straat-
op daardie dag stel die vrees elke lafaard aan die kaak.

Ja, op die dag wanneer niemand meer opdaag vir hulle daaglikse
taak-op so ‘n dag het geheel ‘n volk in wanhoop en vrees gestaak.

Op die dag wanneer die duiwel hom met Suid- Afrika begin vermaak-
op daardie dag speel hy met almal as sy willose pionne skaak.

Maar op die dag wanneer die Jode in hulle duisende die land begin
verlaat- op daardie dag weet elke liberalis, hulle wêreldgod het
hulle as nuttelose vuilgoed agtergelaat.


Openbaring 1772
'n Aartappelboer en 'n gruwelbeker.

Dinsdag 9 Oktober 2012 07:45

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Nog 'n gruwel word ingeskink, so- luister na die glase wat weer in
Vrymesselaar-kringe klink terwyl die rykes so hoopvol saam ‘n
wyntjie drink en so daal die hel neer met vuur en swael wat stink,
ja, met 'n ou aartappelboer wat weer vir almal moet dink en so
staan die bokryers se ysterbokke gechroom en blink terwyl die
wapad vanuit elke windrigting wink. Maar watter planne die ou
spul ook al saam met die kerke bedink- die wipplank-ekonomie
gaan op die einde net al hoe dieper wegsink.

Nog 'n gruwel word ingeskink en 'n reënboognasie lê op die einde
vermoor en vermink maar 'n ou aartappelmoer moet sy kant vir sy
meesters bring en so word moontlike oplossings desperaat bedink
terwyl die woordjie versoening alweer oral opklink en so staan die
ysterbokke gereed, gechroom en blink- terwyl die wapad van die
Kaap tot en met Rustenburg wink.

Nog 'n gruwel word ingeskink en nuwe ooreenkoms-kontrakte lê
nat in die ink terwyl die Jode se oë opnuut gierig begin blink en
so staan daar 'n groot vrymesselaar met 'n rooi das en 'n pinkie-
ring maar 'n aartsengel lag terwyl hy vir die bokpootgerub 'n nuwe
probleem nader bring en dit is 'n pikswart verbrande akkerblaar
wat die koningin van Skeba en Rut verskrik uitmekaar uit laat
spring.

En so word 'n gruwelbeker weer ingeskink en 'n selfvernietigende
plan word in die kamer van mynwese uitgedink en die hel daal
neer met vuur en swael wat stink en die Ooste reageer paraat en
flink en so lê 'n koningshuis se planne binnekort vermorsel en
vermink- terwyl probleme globaal begin uitkring- want waar pous
en evangelis wil dink, daar het Satan laggend rond gerinkink.


Openbaring 1773
In woorde nie te verstaan.

Donderdag 11 Oktober 2012 07:35
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In 'n duisend woorde nie te verstaan- hoe verduidelik mens
aan 'n blinde die prag van die kom en gaan van die wilde golwe
van die grote oseaan- terwyl spierwit seemeeue so krysend
in hul hongervlug al draaiend daaroor gaan.

In ontelbaar baie woorde wat weinig mooi kan verstaan, hoe
verduidelik mens die moederliefde wanneer haar blik moeg
maar trots vir die eerste keer oor haar eersgeborene gaan.

In 'n honderd woorde wat 'n paar helder denkers vir ewig nooit
nie sal verstaan, ja, wanneer die kerkklokke so luid daar slaan-
met so baie lidmate wat so dikwels vir leë boodskappe daarheen
gaan.

In 'n duisend woorde nie te verstaan- hoe beskryf 'n mens die
grote krag van die aardbewing en die vulkaan terwyl niemand
werklik die volle impak daarvan kan verstaan.

In soveel verskuilde woorde, hoe beskryf 'n mens die ontstaan
van die eerste draai van die wentelbaan van die son, aarde en
die maan, daar waar dit so onverstoorbaar voortbeur in hulle
wentelbaan.

In duisende woorde wat so maklik in die wind vergaan- hoe
verduidelik mens die Verlosser se vergifnis-genade wat die
sondaar vooruitgaan- sodat die kind van Elohim weer sy plek
as goddelike kind in die hemele vol kan staan.

In soveel woorde wat niemand ooit nog werklik kon verstaan-
hoe beskryf `n mens die hoogmoedtrots van 'n koning wat
daar staan, ja, terwyl sy volk van armoede en ellende vergaan.

In miljoene woorde wat geen wese ooit sal kan verstaan- waarom
satan Elohim waansinnig in alles- altyd net teen wil staan terwyl
hy weet hy word telkemale neergewerp, verneder en verslaan.

In honderde woorde wat niemand werklik kan verstaan- hoe
verduidelik mens die magtelose traan van 'n bloedrooi kleuter
wat hom oor sy eerste foute skaam terwyl hy magteloos om
hom rond skop en slaan.

In 'n duisend woorde nie te verstaan- hoe verduidelik 'n mens die
vreugde van die landbouer wanneer Elohim na 'n lang droogte
Sy reëns mildelik oor dorre landerye en streke laat gaan.

In miljoene woorde wat ek ewig nooit nie sal verstaan- is waarom
die liberale deel van 'n uitverkore Boervolk hulle oor hul
Godgegewe identiteit voor ander volkere skaam, terwyl hulle so
kruiperig voor ander rasse agteruit staan.

In 'n biljoen woorde wat niemand ooit mooi sal kan verstaan- hoe
verduidelik 'n mens die liefde van hemelbroers wanneer hulle-hul
arms in toegeneentheid en liefde, hartlik om mekaar slaan.

In 'n enkel ewigheids-woord wat geen engel of sterfling ewig ooit
ten volle sal kan verstaan- hoe beskryf 'n mond, Elohim se LIEFDE
vir die sondaar- wat ewig nooit, ja, nimmermeer kan vergaan.


Openbaring 1774
Wyse spreuke.

Saterdag 13 Oktober 2012 08:30
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In die songroet van baldadige hitte op ‘n wang,
daar word die liefde van Elohim met niks vervang.

In Vryheid sonder enige beperking of dwang,
net daar waar die adelaar in ewige vryval hang.

In die melodie van vroegoggend-
voëlgesang
wat die oggend stilte met jubelende klank vervang.

In die wilde drifti
ge stryd van die oerdrang,
daar waar ‘n jong edelperd beur in sy stang.

In soveel mooie hartjies getrek op nat seesand,
geteken deur soveel jong verliefdes se tere hand.

Ook in die hoop en beloftes van die troupand,
met paartjies op hul lewensweg- hand aan hand.

Maar in die hand van ‘n bedelaar wat ontvang,
terwyl hy so na die beter lewe van sy gewer verlang.

Met mammon uitgeworpe daar eenkant,
wyl ‘n resessie dit in ‘n depressie- wêreldwyd verpand.

Met die grond wat soveel bloed en trane gaan ontvang-
vang ‘n globale oorlog menigtes onkant.

In die twyfel voordat soveel selfmoordenaars hulself gaan hang-
terwyl hul tog so desperaat na redding verlang.

In die wêreld, onregverdig- ja, so afstootlik en frank,
bestaan daar niks waaroor die wêreldslaaf sy meesters kan bedank.

Onder die kontrak van lenings van geldwisselaars en die bank,
ja, daaronder ly die stomme klant lewenslank.

‘n Skone dame wat haar lewe lank net wil verslank-
moet maar weet, op haar oudag loop sy van osteoperose
krom en krank.

In wêreldstede en dorpe wat deurloop onder hul eie afval en
s
tank, die het niemand anders as net hulself om daarvoor te bedank.

In die jeug se stormdrang,
word so baie in ontydige, vroegtydige verantwoordelikheid
tot hul spyt vir die res van hul lewe vasgevang.

Maar ondanks alles kom tog daar ‘n goue oomblik in elkeen se
lewe en ‘n sonstraal word vasgevang terwyl die mens Elohim
vir die lewe bedank.


So, in die oggendsongroet van baldadige hitte op elke wang,
word die liefde van Elohim met niks vervang.Openbaring 1775
U E
wigheids-beleid.
Sondag 14 Oktober 2012

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Ek hoor ‘n stem wat sê: “ And they shall live for all eternity.” en ek
vra wie is dit wat sal lewe tot in alle ewigheid en ek hoor die stem
wat sê: “All of Sion who belongs to the only one Trinity” en ek sê:
“O Elohim, help ook my om te kan hou by U Ewigheids-beleid en
dat ons sal veg vir U stryd.”


Openbaring 1776
Nog ‘n laaste opstand…

Dinsdag 16 Oktober 2012 05:00

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Soos Israeliete van ouds eens in ‘n woestyn-hongerverdrukking
vasgevang, terwyl hul so hartstogtelik na die vleispotte van Egipte
sou verlang
- met hul hart gerig na die behoefte van hul eie wellus-
en ook ‘n hongerdrang-
wyl hulle nie meer langer wou dink aan
hul nuwe toekoms in die beloofde land en so het hulle hul liefde
vir Elohim met verwyt vervang en hartstogtelik uitgeroep “dit is
na die vleispotte van Egipte wat ons terug
verlang”.

So vra hulle: “O Moses, waarom het jy ons nie ons gang laat gaan,
want
kyk, ons was gewoond om na ons onderdrukkers te draai-
ons ander wang- en selfs ons kinders- as ons straf in hul mure
as boustene vasgevang, dié kon ons gerus maar weer net met
nuwe kinders gou vervang.


In ons klaagliedere het ons wel na ons Elohim en die beloofde land
verlang en ons weet dat ons uit Sy grote hand kwartels en manna
tot ons oorlewing sal ontvang.
Maar steeds is dit na die oordadige
vleispotte van Egipte wat ons verlang- en selfs na hul afgode-
daarheen neig ons drang.

En so het die bevryde Israeliete eens droewig gesing: kyk, daar
agter ons kronkel die Nyl soos ‘n vrugbare slang met groen
koringlande om haar vasgevang
en dit is na daardie land met
haar onderdrukkers wat ons verlang en ons is
bereid om selfs
onse
Elohim daarvoor te vervang.

Ja, net soos die Israeliete eens in die woestyn in hul nuwe Vryheid
vasgevang, wyl hulle so verlangend na die vleispotte van Egipte
sou terug verlang. Net so sal die oorblyfsels van die Boervolk na
dit wat die materiële wêreld hul eens sou bied terug verlang, ja,
daar waar hul in kleine groepies saam sal sit met die oorlewings-
genadegawe van hul Elohim in hulle hand, daar sal hul verlang na
hulle verlore R
ande in die bank, en ook na hul vernielde vertrapte
land.

So slaan die sekel en nog ‘n paar verloor hul insig en verstand terwyl
hulle na Spur
, die Wimpy en McDonalds terug verlang en selfs na die
illusie-gemak van die huisverband. En hulle sal sing: Kyk, ons verlang
nie meer soseer na die Nuwe Jerusalem, maar baie
eerder na ons
vertrapte land, e
n selfs in die Heilige geledere ontstaan daar vir
oulaas nog ‘n laaste opstand.Openbaring 1777
Die woorde van hul lied.

Dinsdag 16 Oktober 2012 08:00
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In die lied van die liberalis wat so baie kan verdra, klink daar die
woorde “Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika”
en terwyl die predikante met leë woorde in die kerke bla bla
bla…daar sterf die siel van elkeen, wat sonder enige berou
teen ‘nee’ sou stem vir ‘ja’.

Terwyl die wêreldling hul god om redding vra, wyl hulle ook
oor die verskriklike tye begin te kla, ja, daar het hulle steeds
in hulle ewige val geen insae.
Terwyl hulle die vrag van hulle
onderdrukkers in nasionalisering en grondhervorming gaan
verdra terwyl hul steeds hul kerk sal toeroep “O kyk, jy bly
my pa” en vir die
regering: “jy is my ma”.

Ja, in die lied van die liberalis en vrymesselaar, wat ter wille van
geld so baie kan verdra, klink daar die woorde van hul lied ‘Nkosi
Sikelele- ons sal lewe ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika”.
Want kyk daar na die Ooste, daar kom ons ekonomiese sonskynwa
en ons regte god se naam was al die tyd toe Ra.

En in Babilon raak ons van dit wat heilig is ontslae en die oorloë van
die groot moondhede maak binnekort groot opslae. En die tyd raak
kort en duister en van Suid-Afrika tot globaal kom daar groot plae
terwyl die wêreld-ekonomie ineenstort onder sy eie groot bedrae
met die liberale denker wat vir ewig aan sy sware las sal dra.

Maar steeds klink daar die woorde van hul lied- “Ons sal lewe
ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika”.


Openbaring 1778
‘n Tweesnydende swaard.
Woensdag 17 Oktober 2012

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Met ‘n tweesnydende swaard slaan ‘n engel met die reine Woord
en al die skale gaan met mekaar akkoord en hulle sing so luid
daar in ‘n koor: Kyk, ons gaan voort soos dit in Openbaring
hoort m
et chaos en verwarring van Suid na Noord, sodat alles
wat daarom aan Satan behoort nou kan verval in muit, roof en
moord, want wawyd oop staan daar- die hel se poort en almal
begin groepeer
- soort by soort.

Ja, met die swaard ontbloot roep daar ‘n engel: Laat almal hoor,
kyk, daar val ‘n skaal en dit is ‘n dubbeldoor en die myne begin
al hoe minder boor. Terwyl die ekonomie probeer om met al sy
nuttelose geld te toor.

So laat die Withuis ook nou van hom hoor, maar die Ooste
antwoord aggressief:
Dit gee ons ‘n pyn tot in ons middeloor
en daarom beleër ons dalk binnekort bo in Afrika die groot-
skepe- watervoor e
n so sal ons maar sien wie gaan wen
en wie gaan verloor, want vir ‘n globale oorlog het ons genoeg
kernwapens opgeberg en gestoor sodat die Weste in hul eie
vrees kan versmoor.


So staan daar met ‘n tweesnydende swaard ‘n engel- en vanuit
sy mond kom daar ‘n sware woord en dit verklap die geheime
van enorme
volkeremoord wat georkestreer is deur Babilon en
‘n valse vredevors in die
gestalte van ‘n donker baster-Moor.

Kyk, hy raak arrogant en soek met almal skoor, maar die
Westerling
staan steeds onder sy charisma heeltemal bekoor
en hul dink hul gaan wen, maar verseker gaan hulle op die einde,
almal net verloor.Openbaring 1779
'n Wese sonder
medelye of siel.
Donderdag oggend 18 Oktober 2012

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Ek hoor Esegiël sê: Daar is ‘n wiel in ‘n wiel en die seël word
gebreek en die wese onder die koepel het geen medelye of siel
en die aarde word verskriklik verniel
.


Openbaring 1780
Die verwronge liberale dubbele standaard.

Maandag 22 Oktober 2012 05:45
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Die ryk liberalis se meublement word net gesny vanuit die
heel beste edelhout en ook net die beste snitte vleis word
ingevryf met die aarde se suiwerste sout.

Onder suiwer wol, nie vermeng met sintetiese stowwe, ja,
daar kry hulle nooit nie koud en in sy organiese groentetuin
spog daar net erfsaad-gewasse want enige bastersaad laat
hulle totaal koud.

So sal ‘n liberale landbouer ook geen baster dier in sy stoet
aanhou en nog minder sal sy hoogmoedige vrou 'n baster
troeteldiertjie teen haar boesem vashou.  Ja, oor elke produk
minderwaardig en vermeng, daaroor val hulle maklik flou.

Maar raai, word hulle eie D.N.A vermeng, pronk hulle
daaroor soos ‘n goedkoop pou en is hulle tog so trots
om ‘n baster-kleinkind teen hulle harte vas te klou.


Openbaring 1781
Hou my ‘n bietjie vas...

Woensdag 24 Oktober 2012 07:05

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
O’ Vader, hou my troostend net so ‘n bietjie vas- terwyl die
ongekende vrees vanuit die wêreld-duisternis my bewende
hart betas- en sal U my siel in U bloed rein kom was, want
kyk, so versmorend hou soveel swakhede my nog vas.

O’ Vader, hou in U Goddelike Genade, my styf teen U boesem
vas en verlos ons van ons sware wêreldlas sodat ook ons in
U grote legkaart net soos die verlore seun in ons tuiskoms in
sal pas- daar waar ons in ‘n ewige rus ons sal neervly op U
groene hemelgras.

O’ Vader, hou my asseblief in U reine Waarheid stewig vas,
ja, tydens my verblyf in hierdie wêreld wat rondomtalie draai
op ‘n illusieleuen-as- daar waar soveel geloofstrukture voed
op elke leuen wat satan ontlas- terwyl oneindig baie siele hulle
weg na saligheid so na die ewige lewe verpas.

O’ Vader, ek is net ‘n kind wat in onsekerheid om my rondtas-
so, hou my asseblief teen U kosbare Vaderhart altyd styf vas-
terwyl U my teen alles wat so bang maak op sal pas en verlos
my van my juk- ja van my sware wêreldlas- sodat ek as U kind
reeds op hierdie aarde as ‘n weergeborene in my veilige
hemelplekkie in sal pas.


Openbaring 1782
Van helderblou na grys-grou

Woensdag 24 Oktober 2012 09:48

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer

Die hemelruim verander van helderblou in ‘n trietsige grys-grou
en vanuit ‘n wêreld-wildernis kom daar 'n eensame stem wat roep:
Kyk- 'n eens heilige volk het sy eie graf gegrou want wyd is die
weg wat na die verderf toe hou, ja, vir hierdie volk sonder enige
spyt of berou terwyl hulle hul reënboognasie in baster getalle
wyd uitbou.

Die hemelruim verander oor Suid- Afrika van helderblou na 'n
onheilspellende grys-grou en vanuit 'n wêreld-wildernis roep
daar 'n stem: Dit is te laat vir enige berou want kyk, 'n eens
edelnasie se grondgebied word nou deur ander as eiendom
vasgehou en Jakob is deur Esau uitoorlê terwyl die Engelsman
die Boer nou spottend uitjou terwyl hulle laggend sê: vanaf die
Anglo-Boere oorlog word julle nog altyd deur ons vir die gek
gehou.

Maar die hemelruim verander ook oor Europa van helderblou tot
'n donker grys-grou en vanuit 'n wêreld-wildernis roep daar 'n
stem: dit is tyd vir die wêreld om te rou- want kyk, die groot gruwel
is klaar op die heiligdom gebou en satan het met sy bruid, die
Weste, getrou en op 'n wêreldse huweliksonthaal moet die gaste
nou gloeiende kole stukkend kou, terwyl hulle fluister; satan het
'n afskuwelike vrou.

Die hemelruim verander ook nou oor Amerika van helderblou tot
'n mistroostige grys-grou en vanuit 'n wêreld-wildernis roep daar
'n stem: Ook hierdie massas het hulle eie graf gegrou- wyl ellende
op ellende dit op Suid en Noord uit gaan dou en 'n verduistering
val oor 'n verkiesing en menigeen val oor die eindresultaat
daarvan flou- terwyl geslagte lange trou tot niks verflou.

Die hemelruim verander van 'n eens glashelder blou tot 'n
miserabele grys-grou en 'n stem roep vanuit 'n wêreld-wildernis:
Dit is tyd vir 'n bose wêreld om oor al sy misdade te rou- want
kyk, dit is tyd en Elohim kom gou en Hy vind die groot gruwel
op sy Aparte altaar, ja, op Sy Heiligdom gebou en in Sy
Oordeelwoede word 'n enorme graf tot in die ewige afgrond
in gegrou.


Openbaring 1783
Twee sakgekledes.

Vrydag 26 Oktober 2012 14:00

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Daar staan twee sakgekledes en die een lyk soos 'n verflenterde
boemelaar en die ander een weer soos 'n verwaarloosde bedelaar
en die wêreld maak hierteen eers spottend dan diep beswaar en
kyk, alles is skielik net heeltemal deurmekaar en terwyl almal
skielik die voortbestaan van die planeet probeer bewaar terwyl
elke poging net groot chaos uitbaar en so raak menig energiebron
nou heeltemal onklaar en in Afrika val daar binnekort 'n
hoofskakelaar en geniale ingenieurs staan oor Koeberg diep
beswaard terwyl die media reageer deur te propageer dat almal
nou krag moet bespaar

So staan daar twee kandelaars en die wêreld ignoreer openlik
hulle kommentaar en so raak die seisoene heeltemal deurmekaar
terwyl regerings desperaat probeer om kos en proviand op te gaar
en so besef miljoene mense hulle het verniet so getrou hulle geld
gespaar want ook hulle pensioen en mediese fondse raak skielik
nou onklaar en die angs wil in menig harte net nie meer bedaar
want satan is deur sy eenwêreldorde 'n onverbeterlike konkelaar
en so val die finansiële mark, want dit was oor 'n lang tydperk ook
maar niks anders as net 'n goedkoop basaar.

Daar staan twee olyftakke en 'n oesjaar raak uiters maer want die
weer is ook nou heeltemal deurmekaar en wêreldwyd staan daar
vee uitgeteer en maer en die massas raak van honger heeltemal
onhanteerbaar en 'n virus of bakterie laat hulle siek en naar en
oral is daar soveel lyke bymekaar- maar in Egipte sak 'n baie ou
piramide skielik inmekaar en terwyl almal verskrik na die sterre
staar- roep daar 'n engel: daar kom 'n vreeslike aardbewing wat
met sy naskokke nie vinnig gaan bedaar want twee aardplate
skuif op 'n swak plek oormekaar en dit veroorsaak 'n kettingreaksie-
ongeëwenaar.

Daar staan twee getuies en alles is nou deurmekaar en die hoer
van Babilon wil hieroor glad nie bedaar want die kerke het mos
geprofeteer dat God almal sou bewaar en terwyl die pous hom
pateties nou by haar skaar- roep die regerings, konings en die
grotes: kom ons maak ons vir die groot oorlog klaar sodat ons
kan bewys die nuwe wêreldorde is die aarde se regmatige eienaar
en so staan die verligtes nou openlik in vyandskap teenoor Elohim
oral daar- gereed met hulle Godslasterlike spraak.

Maar daar staan twee sakgekledes en die een lyk soos 'n verflenterde
boemelaar en die ander soos 'n verwaarloosde bedelaar en beide van
hulle praat in suiwer Afrikaans en dit stoot geheel 'n wêreldorde heeltemal
van sy balans terwyl engele-sfere Elohim se krag in die getuies beaam-
met al die wêreldkerke wat die volle impak van 'n enkeling se volle
weergeboorte nou verstaan- terwyl die materie so nietig teenoor die
Gees daar staan en so word die grootste wêreldkrag deur die nietigste
geestelike krag verslaan en die konings van die aarde kan dit glad nie
verstaan en daarom word die twee getuies deur 'n liggaamlike dood
verslaan- sodat hulle ten aanskoue van almal in die ewige lewe se
bestaan op kan staan.


Sondag 28 Oktober 2012
http://www.openbaringe.co.za/

Graag deel ek die volgende stukkie geskryf deur 'n leser met U.
Die gebed van 'n eens verlore sondaar.

J.F.
O’ Vader laat my toe om U toe te laat- ja, O’ Gees van Elohim
my visie is troebel en my geloof is broos
wees U daarom my troos.
Die vlees, ja, my swakke vlees roep uit: O’ wee.
maar U lok en U roep en U versoek- so na aan my hart
sien daarom O’ Elohim tog my smart.

U goedheid is 'n voorreg soos min
maar reeds reg aan die begin- het die vlees my reeds oorwin.
Hoe kan ek die drange van die vlees in my dood
Onder my lyding roep ek uit na U-
Luister na die klaaglied van my woord- hoor my nood.
Voor U kan my vlees nie bestaan-
want veragtelik is dit voor U aangesig-
maar die vlees bly deel van my bestaan

O’ hoe moet ek daarmee te werk gaan-
sodat dit nie langer tussen my en U sal staan.
U Gees lig my vanuit 'n diepe donker dal-
O’ ja so vreeslik was eens daar- my grote val.
U Grote Liefde en trou, dit was verseker my behoud.
Hoeveel keer moet ek nog streef-
na dit wat my swakke vlees net wil beleef.
U, die Elohim het my tog geweef
laat my swakke vlees na beter streef-
sodat my gees vir ewig in U voort kan leef.


Openbaring 1784
Daar kom 'n reeks...

Dinsdag 30 Oktober 2012 23:59
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In 'n droomgesig roep daar 'n stem: in verwoestende winde word
openbaring 1746 oopgebreek en nog 'n skaal het geval en dit het
stukkend gebreek en kyk, Sandy is 'n feeks maar in soveel oordele
kom daar 'n hele reeks en soveel onheilsvure word wêreldwyd
aangesteek terwyl soveel kataklismes infrastrukture plat kom vee
om ten einde laaste geheel 'n verrotte wêreld af te breek, met
soveel volke en nasies wat in aanbiddingsplekke verniet gaan
smeek en so roep daar 'n stem: bring nog 'n skaal in gereedheid
vir die volgende streek.


Openbaring 1785
U wil- Sion’s wil.

Dinsdag 30 Oktober 2012 10:09
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Daar staan 'n stier, ja, 'n bul en daar roep 'n stem: niemand het
oor die komende oordele se impak enige benul want kyk, die nuwe
dimensie moet begin op 'n ronde nul en daar is geen versoeker
wat die mens in die duisendjarige vrederyk gaan kan verkul.

Daar staan 'n vaal perd grotesk en stil, met soveel salpeter oor
haar lyf terwyl sy ril. Op haar rug sit daar 'n Ruiter en sy oë is koud
en kil en aan haar sy staan daar 'n vurige jong rooi hingsvul wat
trippel en hy is nie 'n oomblik stil- terwyl soveel soldate in
verskeie flanke aan weerskante van hulle dril- terwyl die nasies
oor dit nou oraloor verskrik verstil.

 Daar staan 'n swart perd met iemand wat vreesaanjaend gil en in
menig eggo sterf daar skielik die vrye wil en die tyd staan vir 'n
paar sekondes stil en die effektebeurs gaan staan onverklaarbaar
op nul met die rykes wat murmureer- ons is voorwaar gekul.

Daar staan 'n wit perd en ou-ou openbaringe word vervul en op die
wit perd se rug sit daar 'n Bruidegom en Hy nooi Sy gaste gul en
Hy sê aan Sion: jy is hier teenwoordig om my ontwil- want kyk, in
die hemel raak dit nou stil en daarom raak My wil nou jou wil en
weet, dit is alleen Elohim se Grote Wil.


Openbaring 1786
Aan ELOHIM vir dringende AANDAG…

Dinsdag 30 Oktober 2012 18:15

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
'n Hemelbode staan voor Elohim se troon met 'n dokument in
sy hand en daarop staan in groot letters geskryf- AANDAG en
in die koevert is daar 'n dringende verslag en die verslag is in
bloed geskryf en dit is die martelare se vreeslike klag en dit
vertel van sinnelose moorde en vreeslike verkrag- en van 'n
klein heilige volk se pikdonker nag onder die aanslag van Raka
se wrede mag waar swart vir wit soos redelose diere slag- terwyl
die buitewêreld dit nie die moeite werd ag om hulle harte oor
hierdies se omstandighede in die minste ‘n bietjie te versag.
So fluister die engele- dit alles is mos uiters verdag en waarom
sal Elohim daarom op Sy beurt Sy Hart in Sy Oordeel oor die
wêreld se wandade versag en so retireer groot engelesfere nou
in diep ontsag.

Die hemelbode staan weer nader en neem nou vanuit Elohim
se hand 'n koevert en daarop staan in bloedrooi letters geskryf-
vir die aartsengele se dringende AANDAG en in die koevert is
daar 'n dringende opdrag en daar staan geskryf; die tyd het
aangebreek- tref daarom nou die grotes met 'n enorme slag en
laat hulle sidder onder mekaar se vreeslike aanslag en verbreek
daardeur al hulle onregverdige mag en laat die aarde haar ook
ontgeld met al haar kataklismiese krag- sodat sy al die groot
stede tot by die klein dorpies sal stroop van hulle prag- sodat
daar in menig land sal wapper- die pikswart vlag en daarom
daarin sal verstil die alewige vrolike gelag en laat weet die voëls
van die hemel dat ‘n lang beloofde feesmaal op hulle wag- terwyl
volke en nasies mekaar sonder enige oënskynlike rede begin te
slag.

So kry die aartsengele van Elohim opdrag om nie meer sulke lang
periodes op hulle te laat wag en dat al die elemente, ja, die grond,
wind, water en vuur- die mens nie meer langer moet ag- maar om
in vernielsugtige vernietiging die wêreld se wandade diep te
verag en so kom daar 'n dag en onmeetlik swaar raak elke
wêreldling se vrag en so staan daar nou 'n hemelbode en in sy
hand hou hy 'n brief en daarop staan in groot letters geskryf-
Aan ELOHIM vir dringende AANDAG.


Openbaring 1787
Satan as 'n BBP.

Woensdag 31 Oktober 2012 12:00
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In 'n baie groot wêreldstad staan ‘n wêreldplatform waarheen
soveel mense nou in hul massas kom en satan se grootste
demoon slaan eentonig op ‘n drom en alles lyk skielik vir
Elohim se kinders nou skeef en krom. So is satan nou as ‘n
baie belangrike persoon vermom- terwyl hy as die hoofspreker
die wêreld met sy bekkigheid verstom en hy praat groot woorde
van hervorm en hoe hy alles onder trippel ses gaan omvorm
en tussendeur  roep hy net valse vrede, ja, shalom- shalom.

So loop daar tussendeur dit alles ook ‘n engel as ‘n mens vermom
en hy hou hom uitermatig dom- maar skielik lag Gabriël hardop so
verstom, want die duiwel beweer hy, Lucifer, is die suiwer ligdraer
en daarom die groot wêreld-grondbaron en hy noem homself die
'jesuskind' en sê elke kerk hier op aarde weet van hom en elke
kerklidmaat gee in soveel soetsappige liefde vir hom so baie om. 

Ja, hy sê geheel die Christendom is uitermatig dom en daarom
hou hy hulle weë nog altyd vir hulle krom. En so staan nou ook
die ou pous gereed in Italië op 'n swart perron- om saam met die
duiwel op die wêreldverhoog te kan kom en so laat weet menig
koningshuise dat ook hulle na die demoniese vergadering gaan
kom en daarom vereis hulle heel eerste die teenwoordigheid van
die Jodedom.

Maar Afrika begin oor dit alles onderlangs ontevrede brom
en hulle wil weet waarom die Ooste ook nie vinnig nou mag
naderkom. Maar die duiwel het dubbel-standaarde en wil nie
hê sy twee belangrikste faksies moet dit agterkom- daarom
verander hy vinnig sy gesprek en sê Mammon dra al die skuld
want hy is oud en krom en die finansiële geldstelsel kan nie
meer verder as sy uitgediende ou plafon kom en daarom is die
merk van die dier, Oos en Wes se enigste oplossing en slotsom.

En die massas, deur hulle kerke verblind, beaam dit alles soos
redelose diere- dom en stom en hulle sê in ‘n koor: O’ valse engel
van die lig, u is ons enigste lewensbron, ja, u alleen is ons groot
wêreldgrondbaron- laat daarom u trippel ses op ons hand en
voorhoofde kom- sodat geheel die ewigheid weet ons is u ewige
eiendom. Maar daar loop ook ‘n engel as ‘n mens vermom in die
bose wêreldvergadering rond en Gabriël sê: Dit is die teken vir
Sion om uit die wêreldsisteem te kom want elkeen van hulle weet
in sy hart, hulle is in verseëling net Elohim se eiendom.

So staan daar in 'n groot wêreldstad ‘n globale wêreldplatform
en ook die profeet Daniël waarsku nou die heiliges om nie in
globale aanbidding hierheen te kom en hy sê: Net op die dogter
van Jerusalem en Sion na, gee niemand uit die wêreld meer vir
die Waarheid en Geregtigheid om.


Openbaring 1788
'n Sinkende boot.

Donderdag 1 November 2012 12:00
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In 'n onverwagse gesig verskyn daar 'n wit en rooi boot wat met
sy agterkant skeef in die water hang en dit lyk asof dit ditself met
moeite voortsleep, terwyl dit al hoe dieper in die water in sink.


Openbaring 1789
'n Panga-sabel

Saterdagnag 3 November 2012

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
 In ‘n droomgesig verskyn ‘n groot swartman wat geklee is in 'n
outydse Engelse khaki baadjie waarvan die vele sakkies op die
bors gevul is met patrone en in sy hand hou hy ‘n baie skerp
panga wat in die vorm van ‘n krom sabel gebuig is, terwyl hy
daarmee ‘n irriterende ritme teen ‘n metaalagtige voorwerp kap.


Openbaring 1790
In visioene wat nie bedaar.
Sondag 4 November 2012 10:50

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In vreeslike visioene wat nie wil bedaar sien ek gesigte en
ek wonder of ek hallusineer of droom, ja, ek sien ‘n verdorde
vrugteboom en 'n leë koringaar en ek sien ‘n dooie vaal perd
met ‘n stukkende toom en oraloor die leë bakhand van menig
bedelaar.

En kyk, daar is ‘n eens heilige volk wat onder die verdrukking
van die groot gruwel woon terwyl die dood met ‘n pikswart
skuit wraakgierig na die Weste vaar.

Ek hoor ‘n oorverdowende klokkespel met predikante wat Elohim
godslasterlik hoon, terwyl die uitgekeerde hel op aarde nie wil
bedaar.

Ek luister na die sinnelose gebabbel van ‘n baster moroon en
ek sien hoe die wêreldgeoriënteerde mens hulle by die duiwel
skaar.

Ek voel ‘n verskriklike hittegolf met vog wat verander in stoom
en ek sien groot grasvlaktes- so dor, geel en gaar.

Ook sien ek ‘n eenwêreldorde wat ‘n helgedrog uitbaar en ek
luister na die klaaglied van ‘n eensame Mormoon.

Ek kyk na ‘n lelike skewe goue kroon en die gesig, ja, die merk
van die dier, word so grafies vir oulaas op die laaste banknote
uitgeklaar.

Ek hoor die gefluit van ‘n missiel op ‘n baie hoë toon terwyl
‘n reuse paddastoelwolk teen die hemelruim nie op wil klaar.

Ek sien die aarde en almal wat daarop woon met enorme storms,
vulkane, aardbewings en vloedgolwe wat nie wil bedaar.

Ook sien ek ‘n kleine aardbol wat kantel en dit lyk vanuit ‘n verre
hemelruim soos ‘n kleine atoom en in ‘n kring verskyn daar om ‘n
nuwe ewenaar.

Ek sien ‘n emmer melk en Sion en Jerusalem word afgeskei as
suiwer room terwyl biljoene leë oë in die ewige vreeslike leë
afgrond instaar.

Ja, in vreeslike visioene wat nie wil bedaar sien ek gesigte en ek
wonder of ek hallusineer en of ek droom en ek sien swart verdorde
vrugtebome en 'n leë koringaar en ‘n dooie vaal perd met daarnaas
‘n stukkende toom en oral oor die leë bakhand van menig
sterwende bedelaars.


Openbaring 1791
‘n Baie duur les.

Sondag 4 November 2012 13:30

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Eens op 'n tyd het ‘n Farao, Abraham's vrou, ja, vir Sarah begeer
en so het die dood oor hierdie land se bewoners wreed regeer en
die farao het hierdeur ‘n baie duur les geleer.

En so het daar op nog ‘n dag ‘n onsuiwer koningseun, Jacob’s
dogter, ja, vir Dina vir homself begeer en ook hier het die dood
wreed oor hom en sy manne regeer.

So kom daar ook ‘n toekomsdag waar ‘n Arabier ‘n Sionskind se
kind sal begeer en op daardie dag wanneer die Oosterling hierdie
vrou sal penetreer- op daardie dag sal baie rykdomme van die
Arabiese lande in Sanksies weg begin teer en op daardie dag sal
Hagar's kinders nie meer soos die sand van die see in hulle getalle
formeer.

Ja, so kom daar 'n toekomsdag waar die Christen so graag met die
Moslem wil assosieer en op daardie dag het Elohim ook klaar met
die Christendom probeer en dit is die tyd waar hulle mekaar se
stede in wrede oorlogvoering sal beleër en die dood sal wreed
oor Noord en Suid- maar veral oor die Weste en die Ooste in groot
getalle regeer.


Openbaring 1792
Ongure onheilsvure.

Saterdag 10 November 2012 16:45
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
'n Onheilsweer is besig om in Suid-Afrika op te steek en ‘n kurkdroë
stok word opgetel en in twee gebreek en Links en Regs staan teenoor
mekaar so strak en bleek. Terwyl ‘n stem so droewig breek, ja, dit
roep: geweeg- geweeg maar kyk, die opnamehouer is hol en leeg en
geheel die land is net ‘n obskure steeg. Ja, net ‘n rowernes en daar
word alles van hoerery tot moord gepleeg- terwyl ‘n verdoemde volk
sy Baälpriesters om redding raadpleeg en in elke kerk raak die mos
nou suur en die brood word gebak van papvrot deeg. Maar satan staan
steeds sterk as ‘n strateeg maar sy oë bly kil, koud en leeg- terwyl
volks-uitwissings al hoe nader beweeg .

So is die onheilsweer ook nou besig om oor die vasteland op te steek
en daar val ‘n kleipot wat in talle stukke stukkend breek- terwyl hier
en daar nog ‘n stem desperaat om Afrika-eenheid smeek- terwyl al wat
predikant is nou desperaat om politieke gewin begin te preek. Ja, met
die ou hoer van Babilon wat al haar dogters in die werk begin te steek
en so lui die gruwel kerkklokke nou in elke streek maar die lidmate voel
skielik swak en week. Hulle weet hulle tyd het aangebreek want die vure
van vernietiging word nou oral aangesteek en elke liberale huis word
aan stukke gebreek terwyl hulle tevergeefs hulle selfaangestelde meesters
om genade smeek.

'n Onheilsweer is besig om gevaarlik op te steek terwyl ‘n beeld se voete
van yster en klei besig is om te verbrokkel en te breek en Sion en die
wêreld staan teenoor mekaar so strak en bleek met Elohim wat Hom
met Woede op die wêreld kom wreek. Ja, daar is ‘n stem wat droewig
breek- terwyl dit roep: geweeg- geweeg maar kyk- elke liberalis is hol
en leeg en so is dit nou die tyd om ‘n baie belangrike seël oop te breek
en 'n spesifieke skaal val om dit op Afrika te kom wreek en so roep daar
nou menig baie droë keel om ‘n bietjie water en ‘n bietjie mieliemeel
en soveel bewoners staan daar so siek, koorsig en baie geel- terwyl die
wêreld hulle hieroor nie juis veel kan skeel- want hulle eie probleme
raak vir hulle heeltemal te veel en so hou hul- hulle doof terwyl Afrika
nou ononderbroke oor hulle haglike toestand begin te neul en dit
terwyl oorlogsvure wêreldwyd begin te smeul- en so is dit ongure
onheilsvure wat globaal wêreldwyd oraloor begin te smeul.


Openbaring 1793
Onnatuurlike ys.

Maandag 12 November 2012 05:30
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Ek sien in 'n gesig hoedat enorme hoeveelhede ys die aarde
tref en ek kan nie uitmaak of dit hael of ys is nie. Dit was so
onnatuurlik gewees dat dit soos groot ys- of sneeuballe gelyk
het.


Openbaring 1794
Die ou man of Sharon?
(Die Pous staan op 'n perron)
Dinsdag 13 November 2012 12:00

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Met satan wat nou gevaarlik met ontblote tande grom terwyl
die wêreldmassas om hom, as hulle afgod, saamdrom en so
staan grote engelesfere oor dié alles stil-verstom, omdat hulle
weet die laaste tyd is ook weldra om. Maar kyk, die geroepenes
staan steeds dom en stom en ook hulle buig daar steeds, ja, so
gedwee voor hulle afgod Mammon.

So roep die pous nou hartstogtelik na sy minnares- die hoer van
Babilon en hy bied haar 'n roos en dit is ‘n pikswart blom en die
kerke sê eenparig: O’ ons meester, slegs na u sal ons nou kom
en kyk, ons bied jou al die wêreldstede van glas en beton en dit
sluit alles in vanaf Kaapstad tot en met New York, ook London.
Maar die stad Parys roep daaroor liggeraak so puntenerig uit-
'pardon' kyk- ek is nou wel die uitgesproke ateïs maar waarom
suig ek hieroor aan die agterspeen, ja, waarom.

Maar die Vatikaan troos en sê dit is omdat Berlyn op hierdie
stadium eerste kom- maar miskien sal dit tog beter wees as
julle twee saam na Rome kom. Maar julle moet miskien maar
vinnig kom, want kyk die pous staan binnekort gereed op ‘n
wêreld perron en in sy linkerhand hou hy ‘n banknoot
en trippel ses is in die gesig van die dier daarop vermom
en in sy ander hand hou hy ‘n doodskleed en iemand vra:
is dit vir die ou man van Afrika of miskien vir Sharon?

Maar die pous reageer deur te sê: hoe dit ook al sy, dit is tot
voordeel van die Jood, ja, vir geheel Edom en so staan die
engelesfere oor dit alles stil verstom, want hulle weet die
laaste tyd gaan nou vinnig om en dit terwyl soveel verseëldes
ledig rondstaan, ja, so uiters dom en stom.


Openbaring 1795
Twee afsonderlike jukke.

Sondag 18 November 2012 09:30

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
'n Engel roep: Luister na die droewige geweeklaag en die
gesnik, want gebuk, ja, gebuk en dit onder ‘n vreeslike juk
gaan die Adamiet nou krom gebuk. Met Raka wat hulle nou
op die ergste maniere gaan verdruk en hy spot en hy lag-
terwyl hy roep: Kyk, daar loop ‘n kruppel- mank volkie sonder
die ondersteuning van ‘n kruk- want hulle wou hulle mos nie
na die Goeie Wil van hulle Elohim skik en kyk, hulle struikel
en hulle val en daar is niks meer tot hulle voordeel of ewige geluk.

So roep daar ‘n Wese: Kyk, die pad het lankal reeds klaar gevurk
en daar kom ‘n Goddelike stilte en ‘n blanke ras staan verwilderd
en verskrik terwyl die tekens van die tye benouend om ‘n Boervolk
druk en ‘n galbitter beker word uitgehou en die oorblyfsel van die
ware Israel in verdrukking moet dit nou onder dwang wegsluk.

‘n Skaal roep uit: Kyk, daar staan ‘n boom en in die middel daarvan
groei ‘n mik en die eenkant is droog maar die ander kant is ‘n groen
stuk en daar kom ‘n kragtige wind wat dit uitmekaar ruk en daar kom
‘n Skrynwerker en Hy bou uit beide stukke ‘n afsonderlike juk en die
een is onafgewerk, swaar en skurf maar die ander is volmaak, sag en
lig en links sowel as regs moet hulle nou daarvolgens skik en terwyl
die liberale deel van ‘n volk ineenstort onder die uitermatige swaar
gewig- word dit wat heilig en apart is, teer teen Elohim se Bors
vasgedruk en die hemele roep hieroor uit so bly en verruk terwyl
hulle sê: Dit is tyd om teen die gevalle hel op aarde op te ruk.

‘n Engel roep met ‘n groot stem: Wat val daar nou uit die lug en
wat dryf daar op die see soos 'n papvrot kurk en waarom verander
die laaste suiwer riviere in giftige slik terwyl daar nou skielik soveel
dorstige siele tevergeefs en te laat die vrugte van die Waarheid
probeer pluk- want kyk, daar baar 'n vrou- en ‘n kind word vanuit
die wêreld na wildernis weggeruk en die kerke soek daarna- maar
in ‘n Goddelike stilte word dit nêrens deur hulle gevind en die
gemeentes staan verskrik, want na die Waarheid wou hulle hul
mos nie skik- en aan hulle eie leuen sal hulle nou vir ewig met
tandgekners, hulle moet skik.


Openbaring 1796
Nibiru.

Dinsdag 20 November 201205:30  
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Met Nibiru en sy stert wat met 'n spoed deur die ruimte gaan
terwyl wesens van ander planetêre ruimtes dit belangstellend
gadeslaan- vra daar ‘n stem: is dit dalk die geboorte van iets
groters wat daar ontstaan of gaan daardeur nog ‘n planeet in
sy pad vergaan. Maar 'n ander Stem antwoord so leersaam:
dit is ‘n ander dimensie wat besig is om oop te gaan en waaruit
die Melgisedek-orde sal ontstaan en Hy vra: is daar niemand wat
dit tot nou toe nog nie kan verstaan, want kyk, dit is dieselfde
siklus wat die vloed van Noag sou voorafgaan en daardie geslag
was ook wel deeglik gewaarsku en ook goed vermaan. Maar in
hulle aardse voorspoed wou hulle dit eenvoudig nou eenmaal net
nie verstaan en het hulle Godsveragterlik op hulle bose weë
voortgegaan en so het hulle hul ook nie voor die Aangesig van
hulle Elohim geskaam en daarom het die Goeie Skepper toegelaat
dat slegs die punt van daardie stert die planeet Aarde geniepsig
soos 'n sambok sou slaan en terwyl die mense desperaat teen die
ark se deure om genade sou slaan het hulle goed in hulle
sterwensoomblik geweet wat dit is om op ‘n aarde te sterf en
vergaan, ja, op ‘n planeet wat net effens in die pad van die Rooi-
draak sou staan.

Ja, met Nibiru's stert wat met ‘n ongekende spoed deur die
hemelruim gaan- terwyl wesens van ander planetêre ruimtes die
spoed daarvan nou sekuur beraam- wyl hulle belangstellend vra-
of die kleine aarde nie dalk hierdie keer daardeur kan vergaan.
Maar ‘n engel antwoord: kyk, die mensdom is gewaarsku en goed
vermaan- maar hulle spot en lag terwyl hulle weerpatrone met ‘n
spoed agteruit gaan en hulle koop en verkoop terwyl hulle son se
strale so genadeloos oor hul hoofde gaan en so kom daar vanuit
Nibiru se stert ‘n klip wat al hulle drome kom stukkend slaan en
Alsem is sy naam want galbitter en giftig sal die aarde se water
hierna oor sy oppervlakte gaan en die maan sal eienaardig in sy
nuwe baan om die aarde gaan en die hoog- en laagwatermerke
van die see sal op eienaardige plekke staan- terwyl ongekende
sneeustorms in sekondes oor die aarde sal gaan- met die son
wat in afskuwelike skakerings bloedrooi daaroor sal gaan.
Ja, met donker as van vulkane wat oral neer sal slaan- terwyl
aardbewings al grommend in vernietiging oor die aarde sal
gaan- terwyl ‘n bose mensdom hulle steeds nie oor al hulle
gruwel-misdrywe sal skaam.

Met Nibiru wat met sy sekelstert daar deur die ruimte gaan-
terwyl soveel wesens van ander planetêre ruimtes dit gadeslaan
en so vra daar ‘n stem: weet die bewoners van die aarde steeds
nie waaroor dit alles gaan- want kyk, die grote Elohim het eens
self as kleine Mens op daardie planeet gestaan- sodat alles wat
asemhaal die werkinge van Sy Grote Krag kon verstaan, ja, sodat
Sy Genade deur die weergebore mens die ewigheid in kan gaan.
Maar kyk, terwyl die boosheid van die mens in die gestalte van
die wêreldorde steeds vreesloos voor die eindtyd waarskuwings
staan-terwyl hulle weet dat hulle soos nuttelose kaf in die
vuuroond gaan vergaan- met Elohim se Oordeelsekel, ja, Nibiru
se stert, wat deur die laaste oes sal slaan- om as oorblyfsel te
laat- net ‘n Melgisedek-gerf wat as Sions Ark daar sal staan-
sodat geheel die totaliteit, Elohim se Grote Genade in Sy nuwe
Priesterorde deur geheel Sy skepping sal kan verstaan.


Openbaring 1797
Die Leeu en die draak.

Donderdag 22 November 2012 16:30
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
Daar staan ‘n Wit en ‘n goue leeu wat met ontblote tande vir
‘n afskuwelike dier grom en dit is YaHWeHshua saam met
Sy suiwer bloedlyn vanuit Juda in 'n handvol eindtydgeeste
vermom. Hulle staan teenoor die draak terwyl die wêreldmassas
onderdanig om die draak, ja, die wêreldorde saamdrom en langs
die draak staan ‘n afskuwelike swart dier op sy agterpote en hy
het die liggaamsbou van ‘n mens en agter hom skyn daar ‘n
sintetiese nagemaakte son en in sy linkerhand hou hy 'n leiriem
met ‘n troeteldier daaraan en kyk, in plaas van ‘n hond is dit die
pous en hierdie twee het ‘n hegte bond en langs die pous kniel
daar ‘n wulpse katolieke non en haar naam is die hoer van Babilon
en in haar hand hou sy ‘n godslasterlike kruis terwyl die
Christendom ekstaties daarom saamdrom en die Jodedom lig sy
banier en daarop staan in mensebloed geskryf; vrede, valse vrede,
ja, shalom-shalom want kyk, die goyim en die gepeupel is uiters
dom en daarom hou die Leviatan as die eenwêreldorde hulle
willoos, swak en dom en kyk, hulle staan waggelend op die rand
van die ewige afgrond.

En so gaan staan ook die koningin van Engeland aan die
regterkant van die afskuwelike dier en sy lyk goedversorg
en afgerond- maar sy loop uitermatig krom en vanuit haar
hand wapper daar na die grond- die Rand, die Euro, die Dollar
en die Pond en die Ooste vra nuuskierig: is die ekonomie, ja,
ou Mammon, siek en ongesond- want kyk, vanuit Israel en sy
buurlande tot onder in Suid-Afrika en dwars oor Amerika en
Europa asook Asië lê daar ‘n dik stroom bloed op die grond
en dit pomp vanuit ‘n afskuwelike gapende oop wond en olie
skiet die hoogte in met ‘n astronomiese prys by die gallon en
graan word gerantsoeneer by die ton.

Daar staan ‘n Wit en ‘n goue Leeu wat met ontblote tande vir ‘n
afskuwelike draak grom en dit is die Meester as die ware Juda
in ‘n handvol eindtydgeeste vermom wat met Elohim se Oordeel
op die aarde neer gaan kom. En so staan die mensdom oor hulle
lot stil-verstom en hulle roep nou na die hemel en vra: gee tog
net so ‘n bietjie om en laat daar ‘n profetiese boodskap van hoop
na die aarde kom- want hulle weet dit is tyd en almal van hulle
gaan wreed omkom. Maar dit bly net boodskappe van oordeel
wat vanuit die hemel na die wêreld kom en terwyl die Wit Leeu
van Juda grom- is dit Sion wat spot en lag terwyl sy vra- wat is
die mens en hulle wys na die VN se elite korps, ja, ‘n magtige
eskadron en hulle sê: kyk, dit is net soldaatjies van karton en
die asem van die Wit Leeu waai hulle soos kaf in die wind om.

So, laat hulle vuurpyle en bomme nou op hulle eie hoofde
neerkom, want kyk; die skrif is aan die muur en die oordeelskale
staan gereed om die aarde- en dit is rég rondom. En die Christen
gemeentes roep na hulle valse engel van die lig, ja, hulle roep
hardop en biddend uit na hom en kyk, hulle loon, die ewige hel,
is wel aan die kom. So, laat die pous maar beweer die eindtyd is
nog glad nie aan die kom- en dit terwyl sy gruwelgemeentes so
getrou en gedienstig om hom saamdrom.


Openbaring 1798
Wall Street.

Vrydagnag 23 November 2012
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In ‘n droomvisioen staan ek in Wall Street en ek hoor ‘n man
wat sê: kyk, ons as die sterkste geldmagte gaan ons van die
effektebeurs onttrek om dit alles te sink en ek hoor ‘n vrou wat
ween terwyl sy kla dat sy al haar geld in graan en lensies belê
het en wat nou niks meer werd is nie en ek hoor myself sê dat
ek dit alles by haar vir sestig duisend Rand sal oor koop en net
nadat die transaksie plaasgevind het skiet hierdie aandele in
ongekende rekordpryse die hoogte in.


Openbaring 1799
Bles Bridges.
Saterdagnag 24 November 2012

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer.
In ‘n droomgesig speel die ontslape Bles Bridges vir die volk op
'n grys blokfluit en in die deuntjie daarvan skuil ‘n baie hartseer
boodskap. Net daarna verskyn daar twee baie ou witmense wat
sonder ophou ronde broodjies, wat besig is om droog te word,
aan ‘n klomp swart kinders uitdeel terwyl hulle self met rasse
skrede by die oomblik agteruitgaan en dit terwyl hulle al hoe
meer verrinneweer raak- wyl die droewige deuntjie vanuit die
grys fluit voortklink met weinig mense wat hulle daaraan steur.


Openbaring 1800
In verlede en hede.
Sondag 25 November 2012 08:30
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In die klaaglied van ‘n moderne prediker is alles, ja, selfs die
vorige sekonde net onherroeplike verlede en so kortstondig
is die bittersoet oomblik van die hede met ‘n toekoms sonder
hoop of rede en so staan openbaring se vier perde nou gereed
en berede en nêrens is daar op aarde meer enige vrede.

So leeg en sonder rede klink daar nou globaal die massas
se gebede en kyk, deur wind, vuur, water en aardbewings
vermorsel die oordeel nou soveel dorpe en stede en die
bewoners daarvan weeklaag en sê: kyk, net ‘n oomblik
gelede was ons toekomsdrome nog ‘n rooskleurige hede,
maar nou is dit alles net ‘n vermorselde verlede en ons leë
beloftes en ons ede lê aan skerwe in al ons valse gebede
en dit alles net omrede ons duister motiewe en ons donker
verlede en in ons leë toekomsdrome sal die klatergoud van
ons verlede- ewig nooit weer op kan skitter in oplewe en so
is daar ewig niks waarna ons, die wêreldmens, ooit weer kan
strewe.
Openbaring 1801